:
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-368405 แฟกซ์ : 053-368006

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบแม่ข่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบแม่ข่า ออกให้บริการประชาชนตามโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

5 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 5 เมษายน 2566
นำโดยนายเดช กันทะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบแม่ข่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบแม่ข่า ออกให้บริการประชาชนตามโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านท่าขี้ควาย ตำบลสบแม่ข่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร