องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ฝ่ายปกครอง
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
คู่มือประชาชน อบต.สบแม่ข่า
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
การแต่งกายของข้าราชการสำหรับงานรัฐพิธี
การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารจัดการขยะในองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบแม่ข่า
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองแม่ข่า: วันที่ 14 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าได้จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาคลองแม่ข่าในระดับพื้นที่ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด อ่านต่อ..(14/12/61)
 
คู่มือปฏิบัิติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ..(12/12/61)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>  
ข่าวกิจกรรม
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ: วันที่ 21 กันายายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมี นายบุญชนะ มรกตวิจิตรการ ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง เป็นวิทยากร ให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อ... อ่านต่อ..(21/09/61)
 
กิจกรรมปั่นจักยาน ชมวิถีชีวิตชุมชนสบแม่ข่า: วันที่ 9 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ได้จัดกิจกรรม ปั่นจักยาน ชมวิถีชีวิตชุมชนสบแม่ข่า เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของตำบลสบแม่ข่าเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบแม่ข่า มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการนักท่... อ่านต่อ..(09/09/61)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>  
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานผลการจัดหาพัสดุ: อ่านต่อ..(15/11/61)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1: อ่านต่อ..(15/11/61)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>  
เว็บบอร์ด
 
 ลําดับ ชื่อกระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่
00528 IP:59.150.84.73 คุณสามหัวในสามปีที่ผ่านมาหรือ? 7/0 07/12/61
00527 IP:211.188.100.29 [NBA] ของวันนี้ (10/20) GSWและแชมป์โลกไม่ต้อง... 71/0 21/10/61
00526 IP:211.188.100.29 กฎหมายที่อุทิศตนให้กับทหารผ่านศึกจากจังหวัดนอ... 33/0 21/10/61
00525 IP:211.188.100.29 ยินยอมให้ประสบพบเจอกับผู้กํากับเจ็ต ทิมบอร์น ... 37/1 21/10/61
00524 IP:49.147.113.88 didi 62/0 20/10/61
00523 IP:171.4.249.74 วิเคราะห์ผลบอล 46/0 17/10/61
00522 IP:171.4.249.74 วิเคราะห์ผลบอล 39/0 17/10/61
00521 IP:171.4.249.74 เล่นเกมส์สนุกๆได้ที่นี่ 61/1 17/10/61
00520 IP:180.183.198.247 ใครอยากรวย!!คลิก 42/0 01/10/61
00519 IP:134.196.51.180 ลำดับขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า 185/0 31/03/61
ตั้งกระทู้ใหม่ [+]   อ่านกระทู้ทั้งหมด>>  
 
คุยกับนายก อบต. สบแม่ข่า
 
...
...


คุยกับนายก อบต.สบแม่ข่า
 
สาระน่ารู้
 
โรคแอนแทรคโนสในพริก:    โรคแอนแทรคโนส หรือกุ้งแห้งแท้ในพริก หนึ่งในโรคที่ติดอันดับสาหรับเกษตรกรที่ปลูกพริก ผลพริกที่ถูกเชื้อสาเหตุโรคกุ้งแห้งเข้าทาลาย จะเกิดจุดฉ่าน้าเล็กๆ ต่อมาแผลขยายขนาดออกไปในลักษณะเป็นวงรี หรือ กลม เกิดเป็นวงซ้อนๆ กันเป็นชั้นๆ บริเวณกลางแผลมีส่วนขยายพันธุ์ของเชื... อ่านต่อ.. (14/12/61)
มะพร้าวน้้าหอม:          เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าส่งออกหลาย ร้อยล้านบาทต่อปี และเป็นมะพร้าวพื้นเมืองที่มีถิ่นก้าเนิดในประเทศไทย ปัจจุบันจัดเป็นพืชสงวนห้ามส่งออกในรูปผลแก่ น้้ามะพร้าวมีกลิ่นหอม คล้ายใบเตยโดยความหอมนั้นมาจากละอองเกสรตัวผู้ที่มาผสม (xenia effect) ปัญหา... อ่านต่อ.. (14/12/61)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>          
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ลำใยกะโหลกต้นแรกของประเทศไทย: ตั้งอยู่ที่กาดสวนเจ้า หมู่ที่ 3           ...ในอดีตนั้นพบว่ามีลำไยขึ้นอยู่ทั่วไปในภาคเหนือ มีลักษณะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ผลเล็กและมีเนื้อน้อย  เรียกว่าลำไยพื้นเมืองหรือลำไยกะลา ส่วนลำไยพันธุ์ดีหรือลำไยกะโหลกนั้นได้มีก... อ่านต่อ.. (16/03/50)
สำนักสงฆ์พระเจ้าอมลิ้น: ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านท่าศาลา ต.สบแม่ข่า          พระเจ้าอมลิ้น  เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิ ที่มีลักษณะเด่นคือ ฝีพระโอษฐ์ของพระพุทธรูป จะเปิดยิ้มให้เห็นพระชิวหาเล็กน้อย ชาวบ้านจึงพากันขนานนามว่า พระเจ้าอมลิ้น เป็นพระพุทธรูปที... อ่านต่อ.. (16/03/50)
 
อ่านต่อทั้งหมด>>          
สินค้าท้องถิ่น
 
สมุนไพร
กลุ่มผู้ผลิตชาวบ้าน ต.สบแม่ข่า
สานแห
กลุ่มผู้ผลิตชาวบ้าน ต.สบแม่ข่า
กระเป๋า
กลุ่มผู้ผลิตชาวบ้าน ต.สบแม่ข่า
สินค้าทำมือหลากหลายแบบ
กลุ่มผู้ผลิตชาวบ้าน ต.สบแม่ข่า
 
อ่านต่อทั้งหมด>>    
Copyright 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า - http://www.sobmaekha.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 16 มีนาคม พ.ศ.2550